Sanariihi järjestää erilaisia koulutustapahtumia ympäri Suomen. Mietitään yhdessä, millainen paketti vastaisi juuri teidän tarpeisiinne!

 

Ulkoilu-workshop

Usein hoivakodeissa ulkoilu jää satunnaisten retkien ja kesäapulaisten sesonkiluonteisen avun varaan. Näin ei tarvitsisi olla.

Tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta parantaa ikäihmisten hyvinvointia, elämänlaatua ja toimintakykyä. Ulkoilurutiinien varmistaminen on kilpailuvaltti, jota arvostavat niin omaiset kuin julkiset hoivapalvelujen ostajat.

Käytännönläheisessä ulkoilu-workshopissa etsimme juuri teidän hoivakodillenne sopivat, yksilölliset ratkaisut asukkaiden säännöllisen ulkoilun järjestämiseksi. Suunnittelutyön tuloksena jokainen asukas pääsee ainakin kerran viikossa ulkoilemaan. Pakkasillakin voi lähteä vaikkapa kirjastoon.

Koulutus sisältää inspiroivan seminaaritunnin, kahvitauon ja kahden tunnin työpajan. Tarvittaessa Sanariihi avustaa vapaaehtoistyöntekijöiden löytämisessä ja omaisten aktivoinnissa. Mikäli haluatte vain seminaariluennon tai ette tarvitse verkostointiapua ulkoiluresurssien kartoittamiseksi, paketista voi neuvotella tiiviimmän version. Pääperiaatteena on ulkoilun organisointi niin, että siitä tulee yhtä olennainen osa hoitotyön rutiineja kuin suihkut ja "vatsantoimitukset". Ulkoilu on kuntouttavan vanhustyön ytimessä!

Koulutuspaketin hinta (seminaari, työpaja ja verkostojen kartoitus): 850€ (+ALV 24%)

Pelkkä koulutusseminaari, aikaa yhteiselle pohdinnalle: 497€ (+ALV 24%)

 

Luovat metodit muistityössä

Seminaarimuotoisessa koulutuksessa pyritään madaltamaan kynnystä osallistua taiteen tekemiseen ja keskustellaan omista vahvuuksista hoitajana. Sanoilla, väreillä ja sävelillä saa leikkiä! Hoivakodissa harrastustoiminnan ei pitäisi olla hoitajille pakkopullaa vaan luonnollinen osa arkea. Taide kuuluu kaikille ja kulttuurinautinnot ovat monenkirjavia; jokainen löytää varmasti oman juttunsa.

Puolentoista tunnin koulutuksen aikana tutustutaan muun muassa sadutukseen, joka on Suomessa kehitetty tarinatyöskentelyn menetelmä. Vaikka sadutus keksittiin alun perin lapsia varten, metodia on tutkittu paljon myös muistisairaiden parissa. Sadutuksen avulla tallennetut tarinat ovat elävää kansanperinnettä, joka osallistaa ja aktivoi niin kuulijaa kuin kertojaakin. Menetelmä on saanut useita palkintoja, ja sitä on kutsuttu yhdeksi keskeiseksi suomalaiseksi sosiaaliseksi innovaatioksi. Sadutus vaikuttaa toimintakulttuuriin; se muuttaa vuorovaikutustilanteita vastavuoroisemmiksi ja demokraattisemmiksi (esim. Karlsson 2014: Sadutus - Avain osallisuuden toimintakulttuuriin).

Luovien työtapojen käyttöönotto ja niiden ylläpitäminen hoitoyhteisössä vaatii säännöllistä päivittämistä siinä missä lääke- ja haavanhoidonkin hallitseminen. Omaan luovuuteen ja kuntouttavaan taidetoimintaan syventyminen vahvistaa myös hoitajien työssäjaksamista ja motivaatiota kehittyä ammatissaan.

Tämän koulutuksen kaupanpäällisinä saatte Sanariiheltä yhden runopiirituokion ja korttisetin hoivakotinne asukkaille.

Hinta 497€ (+ALV 24%)

 

Muita koulutuksia

Erillisestä pyynnöstä Sanariihi räätälöi juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivan koulutuspäivän. Mentoroimme myös vapaaehtoisjärjestöjä ja muita ryhmiä, jotka osallistuvat vanhustoimintaan.  Jos teitä askarruttaa, millaista muistisairaiden parissa työskentely on ja mitä tulisi ottaa huomioon esimerkiksi ulkoilutilanteissa tai kulttuuritapahtumaa järjestettäessä - ottakaa yhteys Sanariihen Seija Helanderiin! Seminaarimme ovat rentoja, informatiivisia ja aina yksilöllisiä.

Sanariihi tekee myös koulutusyhteistyötä muistisairaiden vuorovaikutukseen erikoistuneen Memocaten kanssa. Pilotoimme Helsingin Vuosaaren Hannakodissa uutta kulttuuripalvelumallia ja koulutuspakettia, josta tulee lisää tietoa näillekin sivuille vuoden 2018 mittaan! Memocaten toimintaan voi tutustua kotisivuilla www.memocate.com