Sanariihi järjestää erilaisia koulutustapahtumia ympäri Suomen.

Ulkoilu-workshop

Usein hoivakodeissa ulkoilu jää satunnaisten retkien ja kesäapulaisten sesonkiluonteisen avun varaan. Näin ei tarvitsisi olla.

Tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta parantaa ikäihmisten hyvinvointia, elämänlaatua ja toimintakykyä. Ulkoilurutiinien varmistaminen on kilpailuvaltti, jota arvostavat niin omaiset kuin julkiset hoivapalvelujen ostajat.

Käytännönläheisessä ulkoilu-workshopissa etsimme juuri teidän hoivakodillenne sopivat, yksilölliset ratkaisut asukkaiden säännöllisen ulkoilun järjestämiseksi. Suunnittelutyön tuloksena jokainen asukas pääsee ainakin kerran viikossa ulkoilemaan.

Koulutus sisältää inspiroivan seminaaritunnin ja kävelylenkin, kahvitauon ja kahden tunnin työpajan. Tarvittaessa Sanariihi avustaa vapaaehtoistyöntekijöiden löytämisessä ja omaisten aktivoinnissa. Mikäli haluatte vain seminaariluennon tai ette tarvitse verkostointiapua ulkoiluresurssien kartoittamiseksi, paketista voi neuvotella tiiviimmän version. Pääperiaatteena on ulkoilun organisointi niin, että siitä tulee yhtä olennainen osa hoitotyön rutiineja kuin suihkut ja muut arjen rutiinit.

Koulutuspaketin hinta (seminaari, työpaja ja verkostojen kartoitus): 850€ (+ALV 24%)

Pelkkä koulutusseminaari, aikaa yhteiselle pohdinnalle: 497€ (+ALV 24%)

 

Luovat metodit hoitotyössä

Työpajamuotoisessa koulutuksessa madalletaan kynnystä osallistua taiteen tekemiseen ja keskustellaan omista vahvuuksista hoitajana. Sanoilla, väreillä ja sävelillä saa leikkiä! 

Luovien työtapojen käyttöönotto ja niiden ylläpitäminen hoitoyhteisössä vaatii säännöllistä päivittämistä siinä missä lääke- ja haavanhoitokin. Omaan luovuuteen ja kuntouttavaan taidetoimintaan syventyminen vahvistaa hoitajien työssäjaksamista ja motivaatiota kehittyä ammatissaan.

Luovien metodien työpajan hinta riippuu koulutuspaketin kattavuudesta. Työpajat toteuttaa Kirjaimiston tiimi, johon voi tutustua kotisivuilla: www.kirjaimisto.com

 

Muita koulutuksia

Seijan Taidekorin®  koulutusyhteistyökumppani on Memocate Oy, jonka toimintaan voi tutustua heidän kotisivuillaan: www.memocate.com